H2O Solutions 

Spesialist innen 

drikkevannsbasseng og råvannskilder

Formålet med å inspisere, rengjøre og vedlikeholde et drikkevannsbasseng eller råvannskilde er å opprettholde vannkvaliteten, sikkerheten og effektiviteten. Disse hovedpunktene er viktige oppgaver som må utføres med jevne mellomrom for å sikre at vannet som oppholder seg i bassenget eller råvannskilden, forblir trygt for forbrukerne og oppfyller helse- og sikkerhetsstandarder.


Drikkevannsbasseng

Inspeksjon av høydebasseng
Inspeksjon av høydebasseng

Trinn 1

Komplett tilsynsrapport gjennom kontroll og tilsyn av ulike elementer over og under vann samt sedimentering på bunn og vegger. Dette danner grunnlaget for våre anbefalinger av videre tiltak og intervaller. 

Rengjøring av høydebasseng
Rengjøring av høydebasseng

Trinn 2

Vi rengjør alle typer drikkevannsbasseng under normal drift og utfører desinfeksjonsspyling av nye anlegg før igangsettelse.

Montering i høydebasseng
Montering i høydebasseng

Trinn 3

H2O Solutions vedlikeholder og skifter ut de fleste elementer som er installert i drikkevannsbassenget. Med ISO-sertifisert plateverksted som nabo leverer vi skreddersydde produkter, kjapt og rimelig.

Råvannskilder

Rengjøring av råvannskilder utgjør en essensiell prosess for å garantere at vannet som hentes fra kilden og distribueres til samfunnet eller industrien er både sikkert og rent. Råvannskilder kan være forurenset av sedimentering, forskjellige bakterier og annet organisk eller uorganisk materiale.

Råvannskvaliteten opprettholdes ved fjerning og rengjøring av ulike faremomenter, og dette sikrer optimale forhold for de påfølgende vannbehandlingsprosessene. Dette inkluderer filtrering, desinfeksjon og andre behandlingsmetoder for å oppnå ønsket vannkvalitet. Renere råvann vil også bidra til å minimere slitasje på vannbehandlingsanlegg og distribusjonssystemer.

Samlet sett er formålet med rengjøring av råvannskilden å sikre en pålitelig, trygg og bærekraftig vannforsyning som oppfyller kvalitetsstandardene og beskytter både menneskelig helse og miljøet.