H2O Solutions 

Tilsynsrapport 

Inspeksjon med ROV


Komplett tilsynsrapport gjennom kontroll og tilsyn av ulike elementer over og under vann!

Rengjøring

Høydebasseng - fjellbasseng - kummer


Vi rengjør alle typer drikkevannsbasseng under normal drift!Mekaniske arbeider

Stigesystem - lukesystem - luftesystem - silhoder/rist/klamringer

H2O Solutions monterer og rehabiliterer systemer og elementer på bassengtak og nede i selve vannkammeret.