HMS

Arbeidstilsynet og regelverk
Arbeidstilsynet og regelverk

H2O Solutions er registrert i arbeidstilsynets register over virksomheter som utfører dykkeoperasjoner. H2O Solutions operer med den påkrevde bemanningen og utstyrsparken, samt alle nødvendige sertifikater. 

 Les mer om dykkeforskrifter

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/dykking/


Leverandørregister
Leverandørregister

H2O Solutions er registrert i leverandørregisteret StartBANK. Dette gjør det enklere for deg som innkjøper å kvalitetssikre vår virksomhet og våre tjenester. Et godt utgangspunkt for et langvarig samarbeid.

Les mer om Achilles og StartBANK

https://www.achilles.com/no/

 

Kvalitetssystemer
Kvalitetssystemer

H2O Solutions har et solid KS-system. De tjenestene som leveres krever at rutiner og sjekklister følges. H2O Solutions har et stort antall standard operasjonsprosedyrer (SOP) og vi arbeider daglig med kontinuerlige forbedringer og tryggere løsninger. 

Har du behov for å innhente informasjon om vår kvalitetsikring og sporbarhet i dokumenter, send oss en hendvendelse.

post@h2osolutions.no