Mekaniske utbedringer

H2O Solutions monterer og rehabiliterer systemer og elementer på bassengtak og nede i selve vannkammeret. Vi benytter kvalitetsprodukter og materialer med godkjente standarder, høy driftssikkerhet og lang levetid.

For de tjenestene og produktene vi leverer utføres vårt arbeid i henhold til de krav som er satt i drikkevannsforskriften og byggforskrift og de anbefalingene som er beskrevet i Norsk Vann Rapport; Veiledning i bygging og drift av drikkevannsbasseng.

Gjennom tilsyn/befaring innhenter vi nødvendig informasjon og tilpasser ønskede utbedringer.

Registrer deg gjerne som medlem hos oss og gjør nødvendige investeringer forutsigbart gjennom våre prissimuleringer.