Luftesystem - Amphi-vent


Trykksikring som løser ut ved et undertrykk på ~3500 Pa.

Filterklasse H13: HEPA - høyeffektiv partikulære luftfiltre, fanger 0,3 μm størrelsespartikler fra 99,95% til 99,9995%.

Filterhuset kan monteres på eksisterende rør/svanehalser ved tilstrekkelig dimensjon. Oppfyller følgende standarder:

EN-1822, EN-1508

Gjennom årlig tilsyn av høydebasseng kontrollerer H2O Solutions luftfilter og setter inn nytt filter ved behov. Dette gjelder på installasjoner utført av H2O Solutions eller anlegg med eksisterende Amphi-vent system.

Velg en variant:

fra kr 23 380,00