Rengjøring av drikkevannsbasseng

For å gjøre det enkelt for deg som innkjøper har vi inkludert følgende i våre prisoverslag:

  • Rigg og drift
  • Rengjøring av anlegget
  • Etterkontroll og inspeksjon av hele høydebasseng innvendig og utvendig
  • Dokumentasjonsarbeid og rapport på utført arbeid
Vannprøver før/etter arbeid viderefaktureres.

Eventuelle oppholdskostnader kommer i tillegg.

Dokumentasjon: Leveres 2-3 uker etter endt rengjøring

Velg en variant:

fra kr 21 885,00