Rengjøring av drikkevannsbasseng

For å gjøre det enkelt for deg som innkjøper har vi inkludert følgende i våre prisoverslag:

  • Vannprøver før/etter
  • Rigg og drift
  • Rengjøring av anlegget
  • Etterkontroll og inspeksjon av hele høydebasseng innvendig og utvendig
  • Dokumentasjonsarbeid
Kostnader som reise og diett viderefaktureres etter statens satser.

Dokumentasjon: Leveres 2-3 uker etter endt rengjøring

Velg en variant:

fra kr 21 885,00