ROV-inspeksjon

Komplett tilsynsrapport gjennom kontroll og tilsyn av ulike elementer over og under vann.

Arbeidet blir grundig dokumentert med bilder og video og kan være en del av internkontrollen for hvert enkelt anlegg. 

Drikkevannsforskriften legges til grunn gjennom kontroll og tilsyn av anleggene. 

  • Farekartlegging
  • Bilde og videovedlegg
  • Forslag på tiltak
  • Kostnadsoverslag

Velg en variant:

fra kr 9 375,00