Rengjøring

H2O Solutions kan bistå vannverkseier med kartlegging av sedimentering og bakterievekst i vannkammer på befaring og inspeksjon. I dialog med kunde avdekker vi rengjøringsbehov og nødvendig syklus på dette.

Vi rengjør alle typer drikkevannsbasseng hvor fremkommelighet og spyling kan være krevende. Arbeidet utføres under normal drift uten å påvirke kvalitet og distribusjon av drikkevannet. På denne måten slipper vannverkseier å oppta ressurser, oppleve trykktap, risikere personalsikkerhet ved arbeid i tank, skade/stresse innvendig vegger ved spyling/desinfisering, tømme sikkerhetsreserve, brannvannsreserve og ferdig behandlet drikkevann.

Personell og utstyr som entrer vannkammer blir desinfisert og spylt med vann fra gjeldene anlegg for å unngå kontaminering. Alt arbeid dokumenteres iht. KS-systemer, bestemmelser og forskrifter.

For informasjon om alle produkter og tjenester, ring oss på 926 50 262 eller send oss en forespørsel på epost: post@h2osolutions.no