Råvannskilder

H2O Solutions kartlegger bunnslam i råvannskilder og utfører rengjøring/slamsuging der det er behov for dette. I tillegg kan vi skifte ut elementer som inntakssil, rør, flens, bolter og muttere dersom noe av dette har mistet sin hensikt. Vi har sett flere interessante problemstillinger og bistått både kommunal og privat sektor med å løse disse. 

Arbeidet utføres under normal drift uten å påvirke kvalitet og distribusjon av råvannet. 

Det benyttes dedikert utstyr for bruk i råvannskilder for å unngå kontaminering. Alt arbeid dokumenteres iht. KS-systemer, bestemmelser og forskrifter.

Ta kontakt på telefonnummer 926 50 262 eller send oss en forespørsel på epost: post@h2osolutions.no