Tilsyn på drikkevannsbasseng

H2O Solutions utarbeider en komplett tilsynsrapport gjennom kontroll og tilsyn av ulike elementer over og under vann.

Hensikten er å oppdage akutte feil og feil som er under utvikling for å forebygge forhold som kan gi forstyrrelser i vannforsyningen, samt forhindre personskader.

Arbeidet blir grundig dokumentert med bilder og video og kan være en del av internkontrollen for hvert enkelt anlegg. Drikkevannsforskriften legges til grunn gjennom kontroll og tilsyn av anleggene.

Rapporten videreformidler også H2O Solutions anbefalinger av utbedringer og nødvendige tiltak basert på over 15 års bransjeerfaring.